Oskar Georg Siebert žije od svého vystěhování v červenci 1970 z Děčína v bavorském Regensburgu. Působí především jako uznávaný neprofesionální filmař. Z tehdejšího Československa se za podpory Organizace pro lidská práva OSN natrvalo vystěhoval do Západního Německa. I po svém vystěhování do NSR jej stále pronásledovala chapadla československé Státní bezpečnosti. V knize Nežádoucí se vrací k tématům, které jakou leitmotiv procházejí jeho literární tvorbou, ale i jeho životem jako Čechoněmce. Z chlapce německého původu bez otce dospěl v aktivního cílevědomého muže. Pro své protikomunistické myšlení byl v ČSSR označen jako politický disident. Letá usiloval o návrat do své vlasti. Prožil pestrý, politicky angažovaný, někdy snad až dobrodružný život na obou stranách hranice.

Beseda se bude konat 13. ledna od 17 hodin v Horském klubu v Kašperských Horách.