V pátek 10. září se naplno rozezněly nové a obnovené zvony na věži kostela sv. Markéty v Kašperských Horách. Historickému okamžiku předcházela slavnostní děkovná pontifikální bohoslužba, které předsedal apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Mons. Charles Daniel Balvo. Na náměstí před kostelem pak za účasti široké veřejnosti a za hlaholu všech zvonů se vzácný host pomodlil modlitbu Anděl Páně. Restaurování dvou historických zvonů a vytvoření tří zvonů nových je dílem předního českého zvonaře Petra Rudolfa Manouška ze Zbraslavi.

Událost pozdravili také četní zahraniční hosté, zejména z partnerského města Grafenau v Bavorsku, s kterým Kašperské Hory pojí partnerství uzavřené právě před 30 lety. Tomuto výročí byla věnována i následující městská slavnost v sobotu 11. září, jejíž hlavním bodem byl příjezd historické kupecké karavany po místní Zlaté stezce na náměstí Kašperských Hor.

Sváteční atmosféra panovala také v sousedním Strašíně, kde v sobotu a neděli slavili tradiční mariánskou pouť, v jejímž programu nechybělo ani procesí s madonou, korouhvemi a doprovodem dechové hudby Solovačka ze Sušice. Vedle promluv duchovních – univerzitního profesora Martina Weise z Českých Budějovic a domácího faráře Petra Koutského četné poutníky zaujal rovněž vynikající hudební doprovod hlavní poutní mše svaté pod taktovkou krajana Jakuba Waldmanna. Zazněla nádherná Missa brevis W. A. Mozarta pro sbor, sóla a malý orchestr v provedení souboru Academiae Mariae Sanctae, který spojuje široké spektrum profesionálních i amatérských zpěváků a hudebníků z Prahy, Klatovska, Sušicka i sousedního Bavorska.

Vladimír Horpeniak