Koncert odstartoval sólový zpěv, pokračoval zpěv skupin, hudební skupiny, sborový zpěv, hra na hudební nástroj, veliké zastoupení měl tanec, následovaly malé jevištní formy a na závěr recitace. Vystoupení dětí hodnotila odborná porota ve složení Jana Koubová, předsedkyně Federace dětských domovů České republiky, Zdeňka Milotová, klavíristka sušického pěveckého sboru Svatobor,  Ludmila Schlumpergerová, členka sušického pěveckého sboru  Svatobor,  Karel Sedlecký, ředitel Sušického kulturního centra SIRKUS, a  Dagmar Mastná, vedoucí paní učitelka ZUŠ v Kašperských Horách. Mnohdy - dle slov všech členů poroty - měli horké chvilky při bodování talentu dětí. Celý den báječně odmoderoval pan Radek Nakládal a bravurně zastoupil původní moderátorku Hanku Kynychovou, která se bohužel nemohla akce zúčastnit. Mezi milými hosty byly také zástupkyně Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu Hana Schimmerová, Irena Kroftová a Věra Šašková.

Pro děti, které se umístily na prvních třech místech ve svých kategoriích, byly připraveny hodnotné odměny a knižní poukazy. Veliké poděkování patří všem sponzorům této akce.

Ti nejlepší ze zúčastněných soutěžících budou pozváni na celostátní přehlídku, která se bude konat v červnu v Praze.

Děkujeme všem, kdo s pořádáním a organizací Nejmilejšího koncertu pomáhali, dále všem, kdo děti přišli podpořit, a veliký obdiv patří všem vystupujícím dětem a tetám a strejdům, kteří se jim věnují, pravidelně s nimi nacvičují a vedou je v jejich zájmech a rozvíjí jejich talent.

Březnový Nejmilejší koncert byl nesporným důkazem toho, že v dětských domovech je mnoho talentovaných dětí a mnoho lidí, kteří je mají moc rádi!

Petra Divišová, ředitelka Dětského domova Kašperské Hory

Za příspěvek paní ředitelce děkujeme.