Pro první a druhé ročníky připravili vyučování vybraní žáci 8. a 9. ročníků. V ostatních třídách převzaly aktivitu malé skupiny dětí. Domluvily si s vyučujícími jednotlivých předmětů téma hodin a vymyslely různé učební aktivity pro zbytek třídy.

Děti pojaly hodiny originálně, zábavně a hravě, v některých třídách zaměstnaly i učitele. Ti se s nadšením na chvíli vrátili do role žáků. Při závěrečném hodnocení se většina žáků shodla, že připravit a zrealizovat dobré vyučování vyžaduje nejen kvalitní přípravu, ale i například velmi dobrou organizaci vyučovací hodiny a výborné komunikační dovednosti toho, kdo hodinu vede.

Za příspěvek děkujeme Simoně Musilové.