Ráno zastávka u mostu v Horažďovicích u řeky Otavy. Další kratší v Kejnicích u jejich pěkné návesní kaple. Copak asi dělá Pepík Nauš?

Další zastávka u žihobecké katedrály. Přivítání s průvodcem Janem Kavalem v parku u zámku. Následovala komentované prohlídka expozic zámku Žihobce a spousta informací od našeho průvodce. Několika lidem téma Lamberkové nedalo a zakoupili knihu „Kněžna Káča“ od prof. Procházky.

Přejezd do Nezamyslic. Tam nás Honza Kavale provedl kostelem, hrobkou a expozicí v márnici. Nemohli jsme nepozdravit hostinského Vaška Kopu a museli se občerstvit v jeho hospůdce.

Pak zastávka u zámku Žichovice, ale zde jen z venku. Přejezd do Sušice do pivovaru ke Švelchům. Výborný pozdní oběd. Ochutnávky piv s poutavým komentářem a promítáním historika Tomáše Cihláře. Téma opět naše Pošumaví. A další ochutnávky sušického moku. 

Cestou zpět přes Rabí a při Otavě. A v Chanovicích ještě na pivo a se zpěvem. 

Velké díky průvodcům, Honzovi a Tomášovi. Náš kraj v nich má poklad.

Místní turismus a poznávání našeho kraje je jedním z cílů mého snažení kolem Sdružení Prácheňsko a Turistické oblasti Pošumaví. Místní historie, činnosti našich předků a gurmánské hledání s důrazem na pivovarnictví.

Tak buďme fit a za chvíli zase na výlet.

Petr Klásek