Ještě po mnoha letech, kdy jsem již dávno opustil Pedagogickou fakultu v Plzni, si vzpomenu na jeho výborné přednášky ze starší české literatury a z literatury 19. století. Jsem přesvědčen, že mnoho jeho posluchačů je na tom podobně jako já. Doceňuji rovněž jeho dlouholeté pedagogické zkušenosti (na fakultě působil od roku 1968/69), klidný přístup ke studentům, podmíněný rozvážnou laskavostí a skromností. Vždy jsem se obdivoval šíři jeho zájmů od literatury naší přes literaturu světovou, divadlo, hudbu, péči o literární talenty, ale i jeho účast na četných literárních konferencích. Knižně vydal např. Plzeň v proměnách času, Kapitoly o literární Plzni, Záblesky renesance či K pramenům národní literatury. Těžiště jeho práce vědecké i pedagogické bylo ale především na PF v Plzni, kde působil postupně jako proděkan (1990-94), v letech 1994-97 jako prorektor a od roku 2000 byl vedoucím katedry českého jazyka a literatury.

Nechce se ani věřit tomu, že tento osmdesátník, stále mladý duchem s nevšedním darem řeči, už není mezi námi. Vše, co dělal, mělo jako hlavní cíl přispět k vyšší kultuře. Vy, kterým prošel životem, jedno zda jako studentům, kolegům či posluchačům, zachovejte mu prosím tichou vzpomínku.

Za příspěvek děkujeme Ivanu Niklovi.