Osudná exekuce je známá také jako poprava 27 českých pánů, vůdců stavovského povstání. Kryštof Harant byl popraven jako třetí v pořadí po Václavu Budovcovi z Budova a jako poslední příslušník panského stavu. Kat mu tehdy jako ostatním příslušníkům české šlechty sťal hlavu. Jak ve zkratce uvádí Wikipedia, staroměstská exekuce byla tečkou za událostmi, které začaly třetí pražskou defenestrací 23. května 1618 a skončily 8. listopadu 1620 porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy.

Napsal cestopis

Ovšem zpět k postavě Kryštofa Haranta. Kým vlastně byl? Narodil se roku 1564 na hradě Klenová, který vlastnil otec Jiří Harant. Základní vzdělání dostal v Plzni a posléze studoval v Tyrolsku. Z dostupných pramenů se dozvídáme, že byl nadaným a pilným studentem. Naučil se sedm jazyků, skvěle se orientoval v historii, miloval výtvarné i hudební umění. Když se v roce 1584 vrátil do Čech, ucházel se o místo na dvoře Rudolfa II, ale marně. V letech 1593 až 1598 se účastnil turecké války proti Osmanské říši.

Ještě než válka skončila, zemřela Kryštofovi Harantovi žena Eva Černínová a on se poté se svým švagrem Heřmanem Černínem vydal z Chudenic do Středomoří, Palestiny a Egypta. Cesta jej inspirovala k sepsání známého cestopisu.

U Rudolfa II.

Ke dvoru Rudolfa II. se pak Kryštof Harant dostal v roce 1599. O dva roky později se stal dvorním radou a císařovým komorníkem. Když Rudolf II. na začátku roku 1612 zemřel, působil Kryštof Harant ještě krátce na dvoře jeho bratra Matyáše, nedlouho nato ale odešel do ústraní na svůj hrádek Pecka, kde se věnoval komponování hudby.

V roce 1618 se vrátil do Prahy a posléze se aktivně zapojil do povstání českých stavů. Když se nakrátko stal králem Fridrich Falcký, zastával Kryštof Harant funkci tajného rady tzv. České komory zemské. Vše ale skončilo s prohrou na Bílé hoře. Fridrich známý také jako zimní král byl svržen a Kryštof Harant z politického života zmizel. Za svou aktivní účast během povstání zaplatil posléze životem.

Kryštof pocházel z rodu Harantů z Polžic a Bezdružic, což byla česká vladycká rodina z Plzeňska. Obec Polžice dnes patří pod město Bezdružice.

Jana Nestávalová