Hlavní pořadatel Jaroslav Šuba zahájil toto setkání přivítáním všech přítomných a seznámil je s programem. Představil také muzikanta a moderátora Jana Míčku, kterému předal pověření k vedení celého programu. Místní zvukaři Dalibor a Miloslav Ježkovi připravili vše a tak Jan Míčka uvedl prvního harmonikáře, kterým byl právě domácí Miloslav Ježek. Dalšími účinkujícími bylo také domácí rodinné trio Štěpána Kůse, se kterým zpívali matka Lenka a sestra Lenka. Šestnáctiletý Štěpán patřil mezi nejmladší účinkující a dostalo se mu velkých ovací publika. Dál pokračovali Šumaváci - Bohuslav Chum, Jana Bečvářová a Jaroslav Škopek, po nich Veselé heligonky z Tábora – Jaroslava Basíková, Bohumil Šmejkal a Jaroslav Březina, ze Sušice-Volšovy Zdeněk Krýsl, z Kolínce Václav Šmíd, Švitorka od Horažďovic, Jan Míčka s Miroslavem Polatou, Marnotratníci od Vimperka, Pavel Hlobík a Jiří Černy od Horažďovic a závěr patřil skupině Kůrovci z Kašperských Hor.

Zdroj: Karel Novotný

Téměř třicítka účinkujících dostala dostatečný časový prostor, aby předvedli svoje umění a tak přispěli k veselé náladě zaplněného areálu. K tomu přispělo již tradičně hezké počasí, skvělé občerstvení a všichni pořadatelé i obsluhující. Konečné slovo měl hlavní pořadatel Jaroslav Šuba, který poděkoval všem účinkujícím, pořadatelům, sponzorům, mediálním partnerům a také návštěvníkům i Městu Rabí za podporu. Pozval také na příští ročník této velmi oblíbené akce.

Karel Novotný, propagátor lidové zábavy a publicista