Příchozí si mohli prohlédnout um těch, kteří dokáží výrobkům ze skla doslova vdechnout svoji dovednost. Ti, kteří měli zájem, se pak mohli do výroby skla sami zapojit.

V jednom ze stánků se prezentovaly také Sociálně-terapeutické dílny sv. Josefa v Meclově. Zde se na jednotlivých výrobcích podílejí pod vedením pracovníků někteří uživatelé dílen a jejich výrobky jsou viditelným a hezkým výsledkem společné trpělivosti a tvořivosti.

Skleněná nádhera musela očarovat každého, kdo se na tuto akci vypravil.

Jana Buriánková