Protože se téměř po celý svůj život pohybovala v uměleckém prostředí, kde poznala celou řadu osobností nejen z výtvarného života, je její vydaná kniha medailónů jakýmsi logickým vyústěním ukázat lidi z uměleckého světa v jejich nejtypičtější poloze.To jí umožnila velmi dobrá osobní znalost daných umělců, mezi nimiž najdeme kupř. malíře Josefa Ladu, Ondřeje Sekoru, Mirko Hanáka, ale třeba také básníka Jaroslava Seiferta či filozofa Jana Patočku.

Kniha, již doprovázejí unikátní fotografie a reprodukce ilustrací, které od malířů získala, je rozčleněna do pěti částí. Od času dětství v Myslívě a gymnaziálních studií v Českých Budějovicích se dostáváme k Času nadějí, v němž autorka zajímavě popisuje setkávání s Karlem Svolinským, Cyrilem Boudou či Radovanem Lukavským. Nechybějí ani vzpomínky z vysokoškolských studií (spolužák Petr Wittlich). Ve třetí části - Čase odpovědnosti, se setkáme s dobrou duší Jitkou Hamzovou, s Vladimírem Tesařem, králem humoru Adolfem Bornem, Janem Kutálkem či neúnavným Rudolfem Svobodou. Ve čtvrté části si přečteme řadu informací o spolupráci dr. Stehlíkové s Alšovou jihočeskou galerií, s Památníkem Terezín nebo třeba zajímavosti z výtvarné redakce Albatrosu.V poslední části - Čase otevřené opony se setkáme s Albínem Brunovským, statečnou Ellou Gankinou, Jamesem Fraserem, přítelem malých evropských národů a konečně s Akiko Sekizavou z Japonska, z jejíž knihy vybrala dr. Stehlíková i závěrečný verš pro svou knihu osobností, které znala. Pro zajímavost i zamyšlení ho uvádím:

„Až přijde podzim, možná

že se rozplynu jako krůpěj rosy,

jež zrána padne na pampovou trávu.“

Blanka Stehlíková, ABECEDA LÁSKY, Mladá fronta, Praha 2009