Stavební technik Biskupství plzeňského pan Krejčí sdělil: „Termín dokončení díla je listopad 2021. Musíme to tedy stihnout.“ Na navrácení báně se těší nejen obyvatelé Dolní Lukavice, ale také místní pan farář P. Hermanovský, který s úsměvem dodává, že lukavický kostel pak bude jedním z nejhezčích v jeho farnosti.

Eva Horová