Bešelit, bručet, jít do basy, sedět, skončit za mřížemi, zkrátka si ve vězení odpykávat svůj trest. Situace, do které se žádný běžný člověk nechce dostat, má mnoho názvů. Jak však s trochou nadsázky říká advokát David Záhumenský: „V podstatě je to tak, že i vy, normální lidé, co žijete spořádaný život, jste neustále jednou nohou v kriminále. Naše justice je ve spoustě věcí nedokonalá a plná omylů.“ Pokud žijete ukázněný a poctivý život, ono to riziko ve skutečnosti nebude tak horké. Na každý pád však jde o zajímavé téma, a nikdy není na škodu vědět, jak vězeňství v České republice funguje.


Nahrává se anketa ...

Vězení, to znamená důsledné dělení

Věznice v České republice se rozdělují na dva typy. Tím prvním jsou vazební věznice, v nichž jsou drženi obvinění. Druhým typem jsou pak věznice, ve kterých odsouzení takzvaně vykonávají trest odnětí svobody. Jak shrnuje internetová encyklopedie Wikipedia, v současné době je v tuzemsku deset vazebních věznic a 25 věznic, jejichž ostrahu a správu má na starosti Vězeňská služba České republiky.

close Věznice Plzeň, často označovaná jako věznice Bory, je největší v České republice. Známá je svým paprskovitým řešením. info Zdroj: se svolením Věznice Plzeň zoom_in Věznice Plzeň, často označovaná jako věznice Bory, je největší v České republice. Známá je svým paprskovitým řešením.

Že jsou muži umisťováni odděleně od žen a obvinění od odsouzených, tuší asi každý. Věděli jste však, že by měli být rozdělovaní i recidivisté od prvotrestaných a odsouzení za nedbalostní trestný čin od odsouzených za úmyslný trestný čin? A také trvale pracovně nezařaditelní odsouzení, odsouzení s duševními poruchami a poruchami chování, jakož i odsouzení s uloženým ochranným léčením? Realita však často závisí na aktuálních kapacitních možnostech daných věznic.

Podobná pravidla pro separování lidí platí i u obviněných ve vazebních věznicích. V tomto případě je podstatná především forma zavinění a závažnost stíhaného trestného činu.

Střežené a střeženější close Vazební věznice Pankrác - historická fotografie. info Zdroj: Se svolením Vězeňské služby České republiky zoom_in Vazební věznice Pankrác - historická fotografie.

Podle způsobu vnějšího členění, zajištění bezpečnosti a režimu výkonu trestu se věznice člení do dvou základních typů: ostrahou – tyto se dále vnitřně dělí na oddělení:

1. S ostrahou

 • s nízkým stupněm zabezpečení
 • se středním stupněm zabezpečení
 • s vysokým stupněm zabezpečení

2. Se zvýšenou ostrahou

Zařazení odsouzeného do konkrétního typu věznice určuje soud v rámci rozsudku, kterým rozhoduje o vině a trestu. Za zmínku dále určitě stojí, že vedle základních typů věznic existují i věznice pro mladistvé.

Zdroj: Wikipedia 

Aktuální počty vězňů v České republice

close Aktuální počty vězňů v České republice. info Zdroj: Deník/Karolína Šulíková zoom_in

Co je to zabezpečovací detence?

Takzvaná zabezpečovací detence nebyla dříve vůbec součástí českého trestního zákona. Teprve od 1. ledna 2009 ji může soud uložit i u nás. Důvodem k vytvoření tohoto ochranného opatření byly často se opakující požadavky ze strany veřejnosti, aby byly zřízeny speciální ústavy pro lidi s duševními poruchami, kteří by mohli představovat mimořádné nebezpečí pro společnost.

Jak vysvětluje autorka Tereza Pulgretová pro server My Law, těmito osobami se rozumí hlavně agresoři či sexuální devianti, u nichž se dá na základě znaleckého posudku předpokládat, že se v budoucnu znovu dopustí trestné činnosti.

„Podle zákona mají být do zabezpečovací detence umístěny osoby nepodrobivé, nespolupracující, sociálně obtížně adaptované a agresivní, které odmítají, či dokonce sabotují léčbu a v negativním smyslu tak ovlivňují ostatní pacienty. Dále se jedná o osoby postižené chorobou, jejíž léčba je v psychiatrické léčebně nemožná,“ přibližuje Pulgretová.

Podle Wikipedie se zabezpečovací detence vykonává v ústavech střežených vězeňskou službou. Umístění musejí podstupovat různé psychologické, léčebné, pedagogické a další programy. Na rozdíl od klasického vězení není zabezpečovací detence časově omezena; trvá zkrátka tak dlouho, jak to vyžaduje ochrana společnosti.

Věznice v České republice

close Věznice v České republice. info Zdroj: Deník/Karolína Šulíková zoom_in Věznice v České republice. Klikněte pro zvětšení

Z vězeňského slovníku 

 • baťoh – velmi vysoký trest
 • bešelit – být zavřený
 • bonzák – tlačítko nouze pro přivolání dozorce
 • chábr – něco jako nejlepší kamarád ve vězení
 • katr – dveře do cely
 • konfident – největší urážka pro vězně; jde o člověka, který udává
 • mrskat – trápit se, mít deprese
 • paleta – velmi vysoký trest
 • vrecko – vězeňská taška pro věci do práce
 • živý – peníze v hotovosti

Zdroj: O base