Cyklostezka vede územím přírodního parku Kochánov. Na trase je sedm informačních tabulí, délka trasy je 20 km. Výchozím bodem jsou Petrovice u Sušice. Cestou uvidíte vlčí jámy, umrlčí prkna a zachovalé stavby lidové architektury.