Ročně se v Česku podle Portálu nehod stane asi 3 600 nehod při střetu se stromy. Jejich počet roste na podzim – prudký nárůst vidíme od října až do prosince. Podíl na tom mají zřejmě tma, únava řidičů a náledí. Naopak nejméně se v posledních letech bouralo do stromů v dubnu. Co se týče denní doby, nejvíce takových kolizí je nepřekvapivě během ranní a odpolední dopravní špičky.

Mladí narážejí do stromů častěji

Nejčastější chybou na straně řidiče je u nehod s nárazem do stromu příliš vysoká rychlost. Ta hraje roli asi v polovině případů. Je hlavní příčinou těchto nehod zejména u mladých řidičů, u těch do 25 let ve zhruba dvou třetinách případů. Nepozornost a nesprávný způsob jízdy je u nich hlavní příčinou asi čtvrtiny nehod. Zároveň mají tito řidiči na kontě i nejvyšší počet nehod končících nárazem do stromu.

Foto z místa nehody.
Dvojnásobná tragédie. Auto u Mladkova narazilo do stromu, dva lidé zemřeli

S narůstajícím věkem naopak klesá podíl řidičů, kteří jeli příliš rychle, a roste podíl těch, kteří se nedostatečně věnovali řízení a soustředili se například na telefon či dítě v autě.

Hrozby silnic druhých tříd

Rizikové jsou především silnice druhých a třetích tříd v okolí velkých měst a jejich úseky, které jsou úzké a je na nich výrazně větší provoz, než na který byly postaveny. Kritická jsou místa s prudkou zatáčkou v zalesněných oblastech či vedoucí stromořadím. „Příkladem může být silnice 101, která funguje jako jakýsi neformální obchvat Prahy,“ říká Jan Chalas ze společnosti DataFriends.

Bouračky do stromů mají bohužel oproti ostatním kolizím fatálnější následky. Podle pojistného matematika České kanceláře pojistitelů Petra Jedličky končí tyto nehody smrtí v 3,2 procenta případů, zatímco u všech nehod je to jen sedm promile. Při střetech se stromy dochází také častěji ke zraněním a vyšší bývá i způsobená škoda.