Přitom uvedla vymyšlenou adresu. Ve věznici ale byla zásilka zajištěna. Podle odborného vyjádření jde o 0,91 g metamfetaminu.