Zde vnikl do čtyř chat a odcizil 40 m měděných kabelů, mosazné vodovodní kohouty a další věci. Od automatu na teplou vodu vystříhal a vytrhal jističe a měděné kabely a od dalších jističů v objektu odstříhal měděné kabely. Vše prodal ve výkupně kovů v Sušice, vzniklá škoda činí 50 tisíc korun.